Silence is golden. Diam itu emas. Memang iya, tapi kalian belum tentu paham maksudnya. Kalau diam hanya kau artikan ‘yang waras ngalah,’ maka kau belum sepenuhnya menangkap roh dari adagium ini. Dalam pertikaian