Sunatan atau khitanan baiknya segera dilaksanakan apabila seorang anak laki-laki muslim sudah cukup umur, atau memang siap untuk disunat. Apa yang Rasul contohkan ini memang untuk kebaikannya sendiri. Selain untuk membersihkan, rupanya khitan