Berbagai Macam Jenis Filter untuk Aquarium Untuk menjaga kebersihan air akuarium diperlukan filter. Kini telah banyak tersedia berbagai macam filter di pasaran. Mana yang anda pilih? Kalau air akuarium menjadi keruh, selain merusak