Beternak Ikan Sepat untuk Akuarium Dalam parikan bahasa Jawa. Ikan sepat dipandang sebagai “wader kalen sesonderan” (ikan wader dari parit […]